"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016.
29-04-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,594,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner