"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 34 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
09-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thành lập, quán lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người tham gia trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bình Định năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
22-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.
22-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
22-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
22-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
22-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.
22-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại Phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,594,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner