"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 44 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.
01-03-2018 Quyết định số 661/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2018.
28-02-2018 Quyết định số 629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.
27-02-2018 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.
26-02-2018 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2018.
26-02-2018 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2018 cho các huyện, thị xã.
12-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh.
12-02-2018 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018.
12-02-2018 Quyết định số 490/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
12-02-2018 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2018.
09-02-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-02-2018 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-02-2018 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo đính chính Công báo số 69+70 ngày 28/12/2017.
08-02-2018 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018.
07-02-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-02-2018 Quyết định số 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
05-02-2018 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
02-02-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.
02-02-2018 Quyết định số 355/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.
02-02-2018 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2017.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
19,333,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner