"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 19 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-02-2018 Quyết định số 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.
26-01-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Quy Nhơn.
26-01-2018 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 tại tỉnh Bình Định.
25-01-2018 Quyết định số 223/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2018.
22-01-2018 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
19-01-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-01-2018 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Định.
19-01-2018 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh.
19-01-2018 Quyết định số 175/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định năm 2018.
18-01-2018 Quyết định số 164/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định.
17-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2020.
17-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
17-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bình Định".
12-01-2018 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn Trung ương năm 2018.
10-01-2018 Quyết định số 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
10-01-2018 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018.
05-01-2018 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.
04-01-2018 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030.
02-01-2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,744,863 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner